กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมบรรยายพิเศษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

บรรยายพิเศษ หัวข้อ ดนตรีต่างวัฒนธรรม โดย วง Bangkok Big Band และหัวข้อ เมื่อแสงและควอนตัม จากดินขึ้นฟ้ามาหานะเธอ โดย ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ [...]