พิธีหล่อเทียนแห่เทียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

TIS_5859

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *