บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Disruption: The future of Digital Society” โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

TIS_4945

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *