ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

DSC_0145 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *