กิจกรรมบรรยายพิเศษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

TIS_1645

บรรยายพิเศษ หัวข้อ ดนตรีต่างวัฒนธรรม โดย วง Bangkok Big Band และหัวข้อ เมื่อแสงและควอนตัม จากดินขึ้นฟ้ามาหานะเธอ
โดย ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *