ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันนักประดิษฐ์ ไบเทค บางนา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561