กิจกรรมบรรยายพิเศษ”ภาษาเยอรมันกับโลกในศตวรรษที่ 21″ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561