กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561