บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เก็บคำมาคิด เก็บชีวิตมาเขียน โดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นามปากกา “นิ้วกลม” (31 มกราคม 2561)