ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561