บรรยายพิเศษ เรื่อง รังสีคอสมิก โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล (วันที่ 17 มกราคม 2561)