บรรยาย กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 6 ธ.ค. 2560

หัวข้อ How we can be better going forward in the future โดย นายนพพล  อนุกูลวิทยา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13