ศึกษาดูงานหอประวัติสมเด็จพระบรมชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 พ.ย.2560

JHA_8825

กิจกรรมศึกษาดูงานสาย 7

ภาคเช้า หอประวัติสมเด็จพระบรมชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคบ่าย ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

วันที่ 14 พ.ย.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *