กิจกรรมศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2/2560

IMG_1259

 

ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และพระราชวังพญาไท วันที่ 14 พ.ย.2017

ศึกษาดูงานนิทรรศการพระเมรุมาศ วันที่ 14 พ.ย.2017

ศึกษาดูงานหอประวัติสมเด็จพระบรมชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 พ.ย.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *