การประชุมนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 พ.ย. 2560