ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และพระราชวังพญาไท วันที่ 14 พ.ย.2560

IMG_1259

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *