กิจกรรม PLC หัวข้อ “พุธ TALK พุทโธ(l)” โดยสาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 16 พ.ย. 2560