นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก National Junior College ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 10-18 พ.ย.2560