นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก National Junior College ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 10-18 พ.ย.2560

PPP_0048

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *