นักเรียนแลกเปลี่ยน Camborne science and international academy ประเทศอังกฤษ วันที่ 9 พ.ย. 2560