การอบรมครูและเจ้าหน้าที่ เรื่อง การสื่อสารเพื่อรับมือวลีพิฆาตและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา วันที่ 10 ต.ค. 60