กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ และส่งมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม วันที่ 20 ก.ย. 2560

DSCF5249

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *