พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 ส.ต. 2017

TIS_9791

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *