นักเรียนแลกเปลี่ยน Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 สิงหาคม 2017