นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Seoul Science High School ประเทศเกาหลี วันที่ 3 สิงหาคม 2017