นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Seoul Science High School ประเทศเกาหลี วันที่ 3 สิงหาคม 2017

Seoul1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *