นักเรียนแลกเปลี่ยน Korea Science Academy of KAIST ประเทศเกาหลี วันที่ 25 ก.ค.. 2017