บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานภาคธุรกิจ X ภาคสังคม ทีมวิทยากรจากบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด วันที่ 14 มิ.ย. 2017