บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานภาคธุรกิจ X ภาคสังคม ทีมวิทยากรจากบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด วันที่ 14 มิ.ย. 2017

JHA_7304

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *