โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560