การอบรมทางวิชาการให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 12 แห่ง วันที่ 18-19 ก.พ. 2017