นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25/01/17