พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดไร่ขิง

19 ธันวาคม 2559