กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พ.ย. 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559