กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สนามหลวง วันที่ 13 พ.ย. 2559