บรรยายพิเศษ เรื่อง Space Camp วันที่ 7 สิงหาคม 255