นักเรียนแลกเปลี่ยน ritsumeikan high school จากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 5 สิงหาคม 2559