นักเรียนแลกเปลี่ยน ritsumeikan high school จากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 5 สิงหาคม 2559

MWS_8077

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *