นักเรียนแลกเปลี่ยน KSA ประเทศเกาหลี วันที่ 26 ก.ค. 59