กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง วันที่ 6 ก.ค. 2559