กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา ณ วัดไร่ขิง วันที่ 6 ก.ค. 2559

25590706-MWS_6654

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *