บรรยายพิเศษเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทย กับนโยบายภาครัฐ โดย คุณกร จาติกวณิช วันที่ 6 มิ.ย. 2559