บรรยายพิเศษเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทย กับนโยบายภาครัฐ โดย คุณกร จาติกวณิช วันที่ 6 มิ.ย. 2559

25590606-MWS_3578

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *