2016

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากจีน วันที่ 14 ธันวาคม 2559

นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก ฮ่องกง วันที่ 28 พ.ย. 2559

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์ วันที่ 10 พ.ย. 2559

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากอังกฤษ วันที่ 1 พ.ย. 59

นักเรียนแลกเปลี่ยน ritsumeikan high school จากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 5 สิงหาคม 2559

นักเรียนแลกเปลี่ยน KSA ประเทศเกาหลี วันที่ 26 ก.ค. 59

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมัน 2559-01-06