2017

นักเรียนแลกเปลี่ยน Ritsumeikan High School วันที่ 10 สิงหาคม 2017

นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Seoul Science High School วันที่ 3 สิงหาคม 2017

นักเรียนแลกเปลี่ยน KSA ประเทศเกาหลี วันที่ 25 ก.ค.. 2017

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25/01/17