2017

นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก National Junior College ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 10-18 พ.ย.2017

นักเรียนแลกเปลี่ยน Camborne science and international academy ประเทศอังกฤษ วันที่ 9 พ.ย. 60

นักเรียนแลกเปลี่ยน Ritsumeikan High School ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 สิงหาคม 2017

นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Seoul Science High School ประเทศเกาหลี วันที่ 3 สิงหาคม 2017

นักเรียนแลกเปลี่ยน Korea Science Academy of KAIST ประเทศเกาหลี วันที่ 25 ก.ค.. 2017

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25/01/17