รางวัล และการแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียน

 

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

งานเลี้ยงส่งผู้แทนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ 28 มิย. 2017

ส่งผู้แทนโอลิมปิกวิชาการ วันที่ 9 มิ.ย. 2017

 

ประกาศรางวัลผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภายในประเทศ 3 มิ.ย. 2017

นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

งานเลี้ยงส่งคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ วันที่ 28 มิ.ย. 59