2016

แนะแนวศึกษาต่อ สิงคโปร์ วันที่ 10 พ.ย. 2559

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมมุทิตาลัยจากใจศิษย์ 2559

UOLC English language programme for MWITS

งานเลี้ยงส่งคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ วันที่ 28 มิ.ย. 59

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันบริพัตร ณ กรมยุทธศาสตร์ทหารเรือ 59-06-29

MWITS x TOYOTA Art Camp วันที่ 6-8 พ.ค. 2559