2017 กิจกรรมอื่นๆ

การอบรมครูและเจ้าหน้าที่ เรื่อง การสื่อสารเพื่อรับมือวลีพิฆาตและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา วันที่ 10 ต.ค. 60

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ และส่งมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม วันที่ 20 ก.ย. 2017

การอบรมความรู้และฝึกทักษะ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถามศึกษา วันที่ 16 ส.ค. 2017

อบรบการบริการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 19 ก.ค. 2017

 

การประชุมร่วม ระหว่าง คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ฯ วันที่ 22 ก.ค. 60

ส่งผู้แทนโอลิมปิกวิชาการ วันที่ 9 มิ.ย. 2017

 

ประชุมระดมความคิด วันที่ 31 มี.ค. 2017

อบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรของโรงเรียน โดยอาจารย์จาก The University of Otago วันที่ 20 เม.ย. 2017

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง

TOYOTA ART CAMP ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 ก.พ. 2017

กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ วันที่ 8 ก.พ.2017

กิจกรรม Pre-Mwits 2017

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น วันที่ 21/01/17