2561 บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Disruption: The future of Digital Society” โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 “The Rise of AI” โดย ผู้แทนจากบริษัท … Continue reading 2561 บรรยายพิเศษ