2561 บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Disruption: The future of Digital Society” โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“The Rise of AI” โดย ผู้แทนจากบริษัท SCB Abacus วันที่ 6 มิถุนายน 2561

กิจกรรมบรรยายพิเศษ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมบรรยายพิเศษ”ภาษาเยอรมันกับโลกในศตวรรษที่ 21″ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เก็บคำมาคิด เก็บชีวิตมาเขียน โดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นามปากกา “นิ้วกลม” (31 มกราคม 2561)

บรรยายพิเศษ เรื่อง รังสีคอสมิก โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล (วันที่ 17 มกราคม 2561)